"Nie wystarczy zdobywać mądrości,

trzeba jeszcze z niej korzystać"

Marcus Tullius Cicero

 


ATH

ATH - (Advanced Technologies Hub) wyspecjalizowana jednostka zajmująca się prowadzeniem badań
oraz prac rozwojowych z zakresu biotechnologii oraz pozostałych nauk przyrodniczych oraz technicznych,
a także świadczeniem usług wspierających działalność badawczo-rozwojową.

Badania realizowane są na potrzeby projektów własnych oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
Jednostka realizuje zarówno badania podstawowe, stosowane jak i przemysłowe.


 AT


HUB

AT - zaawansowane technologie - mamy dostęp do najnowszych technologii z zakresu biotechnologii, medycyny, inżynierii biomedycznej, fizyki, elektroniki, chemii oraz nanotechnologii i inżynierii materiałowej.

Hub - łączymy w jednej strukturze projektowej najlepszych naukowców, wyspecjalizowane laboratoria, instytuty badawcze, międzynarodowe uczelnie techniczne. Zrealizujemy projekt "szyty na miarę".